यदी हजुर आफ्नो फेसमा फाउन्डेसन लागाउने सोच मा हुनुहुन्छ र कसरि प्रयोग गर्ने बारे टेन्सनमा हुनुहुन्छ ,भने अब ढुक्क हुनुहोस l
कतिपयलाइ छालाको टोनबारे थाहा नहुन सक्छ l कसैको गोरो ,कसैको डल र कसैको मिडियम हुन्छ l यदी तपाइलाइ तपाइको ठिक आफ्नो फेसको कस्तो टोन छ थाहा छैन भने यो कुरा ध्यान दिनुहोस l यदि तपाइको छाला पिङ्ग छ भने पिङ्ग अन्डर टोन हो र एल्लो छ भने एल्लो अन्डर टोन हो l
१ यदि तपाइँ प्रफेक्त फाउन्डेसन सेड चुज गर्न छ भने सनलाइट ( बाहिरको उज्यालोमा ) मा गएर चेक गर्नुहोस l
२ यदि कुनै स्टोरमा फाउन्डेसन चुज गर्न जानुभयो भने त्यहा डेमोको लागि धेरै सेड को फाउन्डेसन पाउन सक्नुहुन्छ l त्यसलाई सनलाइट मा ( बाहिरको उज्यालोमा ) गएर आफ्नो कुन सेड हो थाहा पाउनु हुनेछ l
३ जब हामि फाउन्डेसन किन्न जान्छौ तब हामि फाउन्डेसन देखाउने वाला लेडी हुनुहुन्छ भने उहाले हामीलाई हातमा चेक गरेर देखाउनु हुन्छ l तर त्यहाँ देखाएर कहिले पनि लिनु हुदैन किन भने त्यहाको चाल गोरो हुन्छ र हाम्रो फेसको सेड कालो हुन्छ l त्यसैले सधै फेसमा चेक गरेर मात्र लिनु पर्छ l

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here