चक्रपथ बिस्तारमा चक्रपथ भरिका रुखहरु काटिदै छ। जस अन्तर्गत भिडियोमा देखिएको दृश्य चक्रपथ स्थित चप्पल कारखानाको हो।